Spring til indhold

Dyndved Bylaug

Tak for indsatsen

Der blev afholdt affaldsindsamling i Dyndved søndag den 15.04.18.
Kl. 13.00 mødte der 36 voksne og 8 børn op hos Anni og Henrik på Dyndvedgade.
Deltagerne blev delt ind i grupper. Der blev udleveret gribetænger, affaldssække og handsker, og afsted blev de sendt på forskellige ruter.
2 hold varetog rengøring af byen skilte.
Da alle igen mødtes efter indsamlingen blev der serveret grillpølser, øl, vand, kaffe og kage.
Ialt blev der samlet 34 kg affald.

Tak til alle for indsatsen.

Til næste år går vore overvejelser på, at vi transporterer den gruppe, der skal samle affald fra Dyndved hav og op til Karin og Peter, i bil ned til havet, så det kun er turen hjemad der skal tilbagelægges.

Se billeder fra dagen her:

Del på Facebook