Spring til indhold

Dyndved Bylaug

Referat fra generalforsamling 2013

Se det her

Aftenens arrangement startede med et besøg på Sønderborg Sygehus’ Museum, hvor Andreas Johansen indledte, med at fortælle om feltlazarettet og om sygehusets historie.
Derefter blev vi i 2 hold vist rundt i de gamle og velbevarede operations-lokaler af Johansen og Bent Misfeldt.
En spændende rundvisning krydret med gode historier fra det virkelige liv.
Derefter afviklede vi årets generalforsamling i et lånt lokale på sygehuset, hvor vi fik kaffe med hjemmebag, som af 3 af byens damer villigt havde medbragt.
Transporten frem og tilbage foregik med Gunnar ved roret, i en af hans GF-busser.

Marianne

Del på Facebook