Forfatterarkiv: Tina Dohse

Sommerhygge… i ordets bogstaveligste forstand

Stolbro og Dyndved Bylaug var igen i år sammen om et hyggeligt arrangement …denne gang ved Dyndved Hav med Dyndved som arrangører.

Denne absolut skønne sommeraften var der, på trods af høst travlhed for en del, alligevel fremmødt 66 fra begge bylaug, som fik rig mulighed for at lade legebarnet få frit løb.

Der var mulighed for at deltage i bl.a. kongespil, terningespil, stigegolf, snobrødsbagning, lave skumfidus kiks og der var også nogen så gav sig ud i at lave drømmefangere.

Uden mad og drikke…😊 … ja så kunne der købes pølser med brød, øl og vand. Derefter kaffe og kage.

Tak for det gode fremmøde, det gode humør og det hyggelige samvær. Hermed gives stafetten tilbage til Stolbro til at afholde arrangement 2018.

Se billeder her:

Bylaugstur til Jollmands gård

Torsdag den 8. juni bød Dyndved Bylaug på en aftentur til Jollmands gård i Holm.
Vi havde arrangeret os med en bus GF taxa.
Vi blev modtaget af tre frivillige fra støtteforeningen og fik fortællingen om den gamle gård, som er opført i 1700-tallet og om gruppen af lokale ildsjæle der i 2002 besluttede, at redde den tæt faldefærdige gård fra en ruin til en nu unik attraktion.
Efterfølgende blev vi vist rundt på gården og sluttede af med den medbragte kaffe.
Se hjemmesiden www.jollmandsgaard.dk
Se billeder fra turen her:

Juletræstænding 2016

Torsdagen før 1.søndag i advent,  havde vi traditionen tro juletræstænding i byen.  Over 40 personer (såvel børn som ældre) mødte op ved trekanten, hvor Bjarne og Kjeld havde sørget for et flot juletræ.

En af byens børn fik æren af at tænde træet.  Vi sang et par julesange og efterfølgende gik vi ind i Inga og Johns lade,  hvor der blev skænket gløgg og sodavand i krusene. Ydermere var der småkager og søde sager.

Bylauget vil gerne sige tak til alle fremmødte,  til Inga og John for husly samt til Bjarne og Kjeld for fremskaffelse af det flot pyntede træ.

Se billeder fra aftenen her 🌲🌲🌲