Forfatterarkiv: Tina Dohse

Kom og vær med!!

Eva ( Dyndved Gade 23) og Bente ( Dyndved Gade 11)
holder loppemarked d. 28. og 29. september.
Er der andre i byen der har lyst til at have en bod,
er I meget velkommen til at deltage.
Skriv eller kontakt en af os hvis I er interesseret.
Hilsen Eva og Bente

Kom og vær med!!

Kom og vær med til Dyndved Loppemarked.
Eva (Dyndved Gade 23) og Bente (Dyndved Gade 11) holder loppemarked d. 8. og 9. september. Er der andre i byen, der har lyst til at have en bod, er I meget velkommen til at deltage.

Skriv eller kontakt en af os hvis I er interesseret.

Hilsen Eva og Bente

Tak for indsatsen

Der blev afholdt affaldsindsamling i Dyndved søndag den 15.04.18.
Kl. 13.00 mødte der 36 voksne og 8 børn op hos Anni og Henrik på Dyndvedgade.
Deltagerne blev delt ind i grupper. Der blev udleveret gribetænger, affaldssække og handsker, og afsted blev de sendt på forskellige ruter.
2 hold varetog rengøring af byen skilte.
Da alle igen mødtes efter indsamlingen blev der serveret grillpølser, øl, vand, kaffe og kage.
Ialt blev der samlet 34 kg affald.

Tak til alle for indsatsen.

Til næste år går vore overvejelser på, at vi transporterer den gruppe, der skal samle affald fra Dyndved hav og op til Karin og Peter, i bil ned til havet, så det kun er turen hjemad der skal tilbagelægges.

Se billeder fra dagen her: