Månedsarkiv: marts 2013

Konfirmation

I år er der 2  konfirmationer i byen. Begge er søndag d. 7.april 2013.

For at festligholde dagen og videreføre en tradition,opfordres Dyndveds beboere

til  at hejse flaget på denne dag og ved fremtidige konfirmationer.

Kommer snart

… invitation til besøg hos Dansk Affald i Vojens, samt information om

hold Dyndved Ren- arrengement, i din postkasse.

Referat fra generalforsamling 2013

Se det her

Aftenens arrangement startede med et besøg på Sønderborg Sygehus’ Museum, hvor Andreas Johansen indledte, med at fortælle om feltlazarettet og om sygehusets historie.
Derefter blev vi i 2 hold vist rundt i de gamle og velbevarede operations-lokaler af Johansen og Bent Misfeldt.
En spændende rundvisning krydret med gode historier fra det virkelige liv.
Derefter afviklede vi årets generalforsamling i et lånt lokale på sygehuset, hvor vi fik kaffe med hjemmebag, som af 3 af byens damer villigt havde medbragt.
Transporten frem og tilbage foregik med Gunnar ved roret, i en af hans GF-busser.

Marianne