Forfatterarkiv: Tina Dohse

Kom og vær med!!

Kom og vær med til Dyndved Loppemarked.
Eva (Dyndved Gade 23) og Bente (Dyndved Gade 11) holder loppemarked d. 8. og 9. september. Er der andre i byen, der har lyst til at have en bod, er I meget velkommen til at deltage.

Skriv eller kontakt en af os hvis I er interesseret.

Hilsen Eva og Bente

Tak for indsatsen

Der blev afholdt affaldsindsamling i Dyndved søndag den 15.04.18.
Kl. 13.00 mødte der 36 voksne og 8 børn op hos Anni og Henrik på Dyndvedgade.
Deltagerne blev delt ind i grupper. Der blev udleveret gribetænger, affaldssække og handsker, og afsted blev de sendt på forskellige ruter.
2 hold varetog rengøring af byen skilte.
Da alle igen mødtes efter indsamlingen blev der serveret grillpølser, øl, vand, kaffe og kage.
Ialt blev der samlet 34 kg affald.

Tak til alle for indsatsen.

Til næste år går vore overvejelser på, at vi transporterer den gruppe, der skal samle affald fra Dyndved hav og op til Karin og Peter, i bil ned til havet, så det kun er turen hjemad der skal tilbagelægges.

Se billeder fra dagen her:

Sommerhygge… i ordets bogstaveligste forstand

Stolbro og Dyndved Bylaug var igen i år sammen om et hyggeligt arrangement …denne gang ved Dyndved Hav med Dyndved som arrangører.

Denne absolut skønne sommeraften var der, på trods af høst travlhed for en del, alligevel fremmødt 66 fra begge bylaug, som fik rig mulighed for at lade legebarnet få frit løb.

Der var mulighed for at deltage i bl.a. kongespil, terningespil, stigegolf, snobrødsbagning, lave skumfidus kiks og der var også nogen så gav sig ud i at lave drømmefangere.

Uden mad og drikke…😊 … ja så kunne der købes pølser med brød, øl og vand. Derefter kaffe og kage.

Tak for det gode fremmøde, det gode humør og det hyggelige samvær. Hermed gives stafetten tilbage til Stolbro til at afholde arrangement 2018.

Se billeder her: